De 5e Dimensie, voel jij het ook?

Gepubliceerd op 13 december 2022 om 08:53

Waar het ego gedijt bij macht en geld,

snakt de ziel naar vrijheid en geluk.

Het Manifest van Lhasa mocht pas openbaar gemaakt worden in een tijd waarin een wereldwijde pandemie de nieuwe tijd aankondigt...

Een tijd die gekenmerkt wordt door crisissen op zowel economisch, spiritueel, ecologisch en emotioneel gebied, legde de dertiende Dalai Lama de oude Tibetaanse kennis van alle wijsheid vast.  Het zal een tijd zijn waarin oorlogen ontstaan en de aarde door middel van natuurrampen protesteert tegen de constante uitputting, vervuiling en overconsumptie.  Een tijd waarin mensen worden verblind door materialisme, macht en hebzucht. Met het groeiende aantal mensen op onze planeet is deze levensstijl niet meer houdbaar.  De schaduwzijde domineert en het gevoelsleven van de mens wordt stukje bij beetje verdreven.

In het prachtige boek ´De Vijfde Dimensie van Hans Peter Roel´, werd deze wijsheid geopenbaard, omdat op het moment van vastlegging de mensheid het bewustzijnsniveau nog niet bereikt had om deze kennis te kunnen bevatten, te kunnen verwerken of ook maar op enige manier te kunnen doorgronden.

De Vijfde Dimensie is de spirituele wereld, vol van wijsheid, entiteiten, engelen en spirits. De meesten kunnen deze verschijnselen niet zien, maar omdat het niet zichtbaar is, wil het nog niet zeggen dat het niet bestaat.

Via deze Vijfde Dimensie krijg je volledig toegang tot de spirituele wereld.  Dat is te merken doordat je zesde zintuig zich opent en je intuïtie in kracht toeneemt.  Als je in contact staat met de Vijfde Dimensie, ga je geesten en entiteiten waarnemen en ga je leren met de spirituele wereld te communiceren.  Daardoor ontstaat een sterke toename van synchroniciteit en leef je vanuit een hoger bewustzijn.

 

Hoe krijg je toegang tot de Vijfde Dimensie?

Als je iets wilt begrijpen van de Vijfde Dimensie, zal je moeten inzien dat alle gebeurtenissen die je tegenkomt op je levenspad een reden hebben.  Zelfs als het niet logisch en niet eerlijk voelt en je er met je normale verstand niet bij kunt. 

Er ís geen logische verklaring te vinden als een tienjarig kind bij een verkeersongeval om het leven komt.  Er is geen logische reden te vinden voor mensen die op nog veel te vroege leeftijd aan een ernstige ziekte overlijden.

De meest natuurlijke neiging om naar verklaringen te zoeken zal je los moeten laten.  Je wordt nou eenmaal geboren als je geboren moet worden en sterven als het je tijd is.  Al het andere dat gebeurt is om je ziel te verrijken en te laten groeien in wijsheid. 

Je wilt graag zelf de controle houden, maar dat is onmogelijk, omdat je je levenslot niet kan ontlopen.  Je ziel heeft bij je geboorte zelf zijn of haar levenslessen uitgekozen, met als doel dit leven te groeien in wijsheid, kennis en ervaring.  Je zóu ze natuurlijk kunnen negeren en er voor proberen weg te lopen, maar helaas blijven ze bij je terug komen totdat je die les hebt geleerd.

De belangrijkste les die je kan leren is dat er veel en soms ook pijnlijke lessen nodig zijn om uiteindelijk na vele levens je verlichte staat te bereiken.  Pas als je je lot, wát dat ook is, volledig accepteert, ben je klaar voor het tweede inzicht.

 

Ieder mens moet drie stappen doormaken om de Vijfde Dimensie binnen te kunnen gaan:

                     -   Leer jezelf kennen.

                     -   Leer de spirituele wereld kennen.

                     -   Verbind je met de spirituele wereld.

Je bént niet de naam die je meegekregen hebt.  Ook niet het beroep of de rol die je door je doen en laten in je leven speelt. Je bént niet diegene met de sociale status die je zelf hebt gecreëerd.  Je bent niet rijk en je bent niet arm.  Je bezit namelijk niets meer of minder dan jezelf.

Maar wíe ben je in essentie?

Díegene die achter jouw ogen de wereld in kijkt.  In deze hoedanigheid ben je een eeuwig levende ziel, die huist in een sterfelijk lichaam. Je hebt al vele levens gehad en zal nog vele levens krijgen, net zolang tot je ziel verlicht is.  Je ziel heeft een eeuwigheidswaarde en is in staat om door ruimte en tijd te reizen.  Je enige doel hier op aarde is ervaringen opdoen om als ziel te groeien.  

Maak je niet druk om bezittingen. Die zijn verdwenen als je niet meer op aarde bent. Maak je niet druk om sociale status. Die gaat verloren en lost op als je je fysieke lichaam verlaat.  Investeer daarom in ervaringen.  Die neem je mee naar gene zijde.

Iedere ziel legt in zijn leven een ander pad af, omdat iedere ziel zich in een andere fase van ontwikkeling bevindt.  Loop je éigen pad en wees vrij van geest.  Iemand anders kan je liefde geven of een duwtje in je rug, maar het persoonlijk groeien zal je zelf moeten doen.

Je lichaam is niet meer dan de tijdelijke drager van je ziel.  Je essentie gaat voorbij de dood en wordt gevormd door een aaneenschakeling van vele levens op aarde.  Koester het inzicht dat de dood niet het einde is, maar een begin van een nieuw leven, dat opnieuw weer vol met ervaringen zal zijn. 

Iedereen wordt geboren uit de oerbron en gaat daar na zijn sterven ook weer terug.  Bij dit weten, verlies je vanzelf de angst voor de dood.  Richt je op het licht in je leven.  Licht en universele liefde zijn de kern van je essentie en dat is wat je bent.

 

Leer de spirituele wereld kennen:

Naast onze bekende fysieke wereld, bestaat er ook een voor het oog onzichtbare wereld, vele malen groter, bevolkt door spirituele entiteiten.  Deze twee werelden zijn nauw met elkaar verbonden, ook al ervaar je dat nog niet, door nog laag in bewustzijn te staan. 

Het is ook moeilijk te bevatten in een tastbare wereld, vooral als je er nooit tekenen van meegekregen hebt. Toch kan iedereen het ervaren door het ego los te laten en meer in je intuïtie, gevoel te gaan leven.  De spirituele wereld van de Vijfde Dimensie kán je ook niet direct waarnemen, maar indirect wel door spirituele helpers, het zien van meestergetallen, synchroniciteit, muziek of voorspellende dromen.

De spirituele wereld van de Vijfde Dimensie bestaat uit een intelligent, allesomvattend Veld van onbegrensde omvang, waar je je geen voorstelling van kan maken, omdat het voorbij je denkvermogen en kennis gaat.  In verbinding met deze spirituele wereld, word je omgeven door helpers en gidsen.  Dat kunnen overleden dierbaren zijn, maar ook verlichte zielen, die eeuwig verblijven in de Vijfde Dimensie.  Zij begeleiden en helpen je als je daar daadwerkelijk om vraagt.  Je bent dus nooit alleen en staat er dus ook nooit alleen voor, zelfs als je geen enkel menselijk contact hebt.

Zo heeft de Vijfde Dimensie een viertal universele wetten, die van grote invloed zijn op ons dagelijks leven.  Als je contact hebt gemaakt met je hogere zelf, ga je deze wetmatigheden in je leven zien, herkennen en tenslotte ook naar handelen.

 

De eerste zegt dat de persoon die je ontmoet,

altijd de juiste persoon op de juiste plaats en de juiste tijd is.

 

Ontmoetingen staan voor iets wat je op dat moment in je leven nodig hebt.  Dat kan een les of boodschap zijn of juist directe hulp van mensen.  Let op de boodschap die mensen je vertellen en volg daarbij altijd je hart.  Als het bij jezelf goed en licht aanvoelt, volg de raad dan op.  Voelt het zwaar en donker, geef er dan geen gevolg aan.  

Als je op deze manier naar je ontmoetingen gaat kijken, verandert je leven radicaal en ga je begrijpen dat toeval niet bestaat.

 

De tweede wet uit de spirituele wereld

vertelt je dat wat er in je leven gebeurd, het enige is dat op

dat moment kan gebeuren.

 

Er is geen andere werkelijkheid dan die je ervaart.  Je ego vertelt je een heel ander verhaal, namelijk dat je je leven naar je hand kan zetten en dat je daarmee danook zelf verantwoordelijk bent voor je succes en je mislukkingen.  Deze wijze van denken leidt tot niets.  Je bent in dit leven om op persoonlijk gebied te groeien en daarvoor heb je ervaringen nodig.  Dat kunnen leuke ervaringen zijn, maar ook grote tegenslagen.

De ervaringen komen vanzelf op je pad en worden grotendeels buiten je om geregeld.  Doe het goeie voor jezelf, voor een ander en voor de wereld, maar ga jezelf niet beschuldigen als het tegenzit.  Niets dat in je leven gebeurt, had anders kunnen zijn dan het is.  Dat betekent dat elk moment in je leven perfect is en juist zo moet gebeuren om je ziel ervaringen op te laten doen, zodat ze kan groeien.  Als je dit beseft, kan je de drang naar controle loslaten.

De derde wet stelt dat elk moment waarop

iets gebeurd, het juiste moment is.

 

Alles komt in je leven en in je bewustzijn op het moment dat je er klaar voor bent.  We worden geboren op het juiste moment en sterven op het juiste moment.  Wat we ook doen en hoe knap we op het medische vlak ook zijn, we kunnen onze terugkeer naar de spirituele wereld niet uitstellen, ook al lijkt dat soms wel het geval.

Als er iets in je leven gebeurt omdat het moet gebeuren op dat moment, dan hoef je je er niet schuldig over te voelen.  Dat geldt alleen als je het goede met jezelf, de ander en de wereld voor heeft.  Anders treedt de wet van karma op, waarbij het bewust kwaad doen aan jezelf, de ander of de wereld altijd in een vorm bij je terugkeert.

 

De vierde wet van de spirituele wereld van de

Vijfde Dimensie, is dat wat voorbij is ook echt voorbij is.

 

Daarom is het belangrijk dat je altijd het verleden achter je laat, wat dat ook is en hoeveel pijn het je ook heeft gedaan.  Deze ervaring was uitsluitend om te groeien in bewustzijn en kan je het loslaten in de tijd.  Blijf er niet in hangen, je kan er niets meer aan veranderen.

 

Deze 4 wetten gelden voor elk mens, altijd en overal.  Als je hiernaar leeft, leef je in harmonie met de spirituele wereld.  Je hogere bewustzijn wordt geactiveerd en de spirituele wereld zal zich vermengen met je aardse werkelijkheid.  Je gaat ervaren dat alles met een reden gebeurd.

 

Verbind je met de spirituele wereld:

 

 

Je bent verbonden met de Vijfde Dimensie, als je daar voor openstaat.  En dit geldt niet alleen voor goeroes of paranormaal begaafden.  Op elk moment kan je hier contact mee maken en er je voordeel mee doen. Op welke manier kan je communiceren met de spirituele wereld:

 

-  Het volgen van je hartintelligentie.

-  Het versterken van je derde oog.

-  Het opmerken van tekenen uit het universum.

-  Het doorbrengen van meer tijd in de natuur.

-  Het beoefenen van meditatie.

 

Ontdek je hartintelligentie:

Naast je hoofdintelligentie heb je ook een hartintelligentie oftewel je intuïtie.  Deze is zeer belangrijk om te kunnen communiceren met de Vijfde Dimensie.  De wijsheid van het hart heeft het vrijwel altijd bij het rechte eind.  Dit zal je helpen belangrijke beslissingen te nemen.  Via je hart (gevoel, intuïtie) maak je namelijk rechtstreeks contact met de Vijfde Dimensie en weet je zuiver wat goed en niet goed voor je is.

Waar het ego de spirituele wereld versluiert, heeft je hart een open verbinding met de spirituele wereld.  Mensen die gedreven worden door een sterk ego hebben een vernauwd bewustzijn en kunnen de spirituele wereld niet zien.  Bij mensen met een open hart, verruimt hun bewustzijn zich automatisch.  Ze leggen makkelijk contact met de spirituele wereld.

Als je een vraag verstandelijk benadert, krijg je een logische uitkomst die beïnvloed wordt door je ego.  Maar de meest logische keuze is niet altijd de beste keuze voor je.  Als je met je hart (gevoel) een uitkomst vraagt, krijg je een antwoord uit de Vijfde Dimensie.  Deze keuze is altijd de beste voor je.

Als iets goed voelt en je wordt er blij van, dan is dát de goede keuze voor jezelf.  Als je keuze vanuit je gevoel niet goed voelt, doe het dan niet, hoeveel logische argumenten er ook zijn.  Als je je hart volgt, weet je meestal het antwoord al voordat de vraag is gesteld.  De hoogste waarheid  kan je daarom vinden in je hart, ook al zegt je verstand iets anders.

 

Je derde oog is een belangrijk zintuig:

De meeste mensen gebruiken hun twee ogen om waar te nemen, maar vergeten hun derde oog.  Het derde oog zit tussen de wenkbrauwen en kijkt zowel naar binnen als naar buiten.  Paranormale boodschappen vanuit de Vijfde Dimensie komen via je derde oog binnen.  Deze boodschappen hoeven niet in een taal binnen te komen, het kan ook een gevoel zijn, een innerlijk weten, een droom, een visioen, muziek of een spontane ingeving.  Zeg  'ja'  op de ingevingen die je binnenkrijgt en die goed voelen, ook al slaan ze op het eerste gezicht nergens op of gooien ze je hele plan aan gort.  Zelfs ingevingen die je uit je comfortzone halen, moet je volgen.  Ze komen rechtstreeks uit de Vijfde Dimensie en zijn bedoeld om je te helpen op je levenspad.

 

Richt je op tekenen uit het universum:

De spirituele wereld is rijk aan geesten en helpers, die via je hogere zelf waarneembaar zijn. Let op tekens en symbolen in je omgeving. Soms valt er niet aan te ontkomen en trekt het meteen je aandacht, maar veel vaker zijn ze subtiel op de achtergrond aanwezig.

Als je ervan overtuigd bent, dat niets zómaar gebeurd, ga je tekenen zien in de vorm van getallen, synchroniciteit of tekens  via muziek, een gesprek dat je opvangt, een boek, een spontane ingeving of in dromen.  Je gaat ze pas zien als je je er actief mee bezig houdt. Weet dat alle belangrijke gebeurtenissen met een reden gebeuren.  Ga af op je gevoel!

Spirituele gidsen zijn nu al bij je, maar vaak zo subtiel dat signalen je makkelijk kunnen ontgaan.  Let op gedachten die plotseling bij je opkomen en let op dromen die herhaaldelijk terug komen of blijven hangen. Je kunt ook een stem horen of zelf een geest zien.  Boodschappen komen in de vorm van ideeën, oplossingen die je te binnen schieten of nieuwe inzichten.  Hoe meer aandacht je eraan besteedt, hoe meer tekenen uit de Vijfde Dimensie je in je dagelijks leven gaan opvallen.

 

De natuur heelt je ziel:

Velen zijn er te ver vanaf komen te staan.  Ga wandelen in de stilte en rust van de natuur.  We maken allemaal deel hiervan uit.  Door snelle verstedelijking wordt dit vergeten en kom je er ver vandaan te staan.  Toch is de natuur een belangrijke schakel om tot rust te komen en daardoor beter te kunnen communiceren met de spirituele wereld.  

 

Volg de rode draad in je leven:

Iedereen heeft een eigen levensverhaal dat in grote lijnen al vastligt en tijdens je leven wordt afgewikkeld.  Dat is de rode draad in je leven.  Je kan daarbij je lot niet ontlopen en tegenslagen voorkomen.  Ze zijn er om je ziel te laten groeien.  Daarom is het belangrijk het zinvolle toeval te herkennen en de tekenen te gebruiken.  Ze leiden je tijdens het bewandelen van je levenspad.

Als je achterom kijkt zal je de rode draad in je leven kunnen zien en de schijnbare toevalligheden herkennen.  In ieder geval in het verleden, maar je toekomst is niet zichtbaar.  Die wordt bepaald door het lot, synchroniciteit, karma en wat je nog meer te leren hebt.  Dat is de reden waarom je leven zich plotseling in een andere richting kan ontwikkelen.  Deze onvoorspelbaarheid geeft reden tot hoop.  Hoe slecht of je er ook voor staat, er is áltijd hoop!  Je leven kan elk moment omslaan als een blad aan een boom, zowel in het positieve als in het negatieve.  Soms kan je aanvoelen als er veranderingen op komst zijn.  Daarom moet je bij succes arrogantie en zelfgenoegzaamheid vermijden.  Succes is niet je verdienste, ook al wil je ego dat graag geloven.  Tegenslag is ook niet aan jezelf te wijten.  Zonder tegenslag kan je ziel ook niet groeien.

 

Volg je intuïtie, nieuwsgierigheid en passie:

Verdoe niet je tijd door het leven van een ander te willen leven of je te laten vertellen wat je moet doen.  Doe de dingen die je ingegeven worden door nieuwsgierigheid en intuïtie, zelfs als ze geen praktisch nut lijken te hebben.  Mensen, kansen en situaties komen niet voor niets op je pad.  Neem geen genoegen met minder dan je leven te vullen met activiteiten die je plezier en passie brengen.  Want dát is jouw levenspad.  Ook al lijkt je plan kansloos, later zal blijken dat je het niet voor niets hebt gedaan.

 

Het leven heeft het beste met je voor:

Het leven reikt je aan wat je nodig hebt.  Leef elke dag intens alsof het je laatste is en laat je begeleiden door je spirituele gidsen en spirituele wereld.  Heb de moed om je te laten begeleiden, zodat jouw unieke levensverhaal werkelijkheid wordt.  Zelfs in de meest negatieve omstandigheden is geluk te vinden als je je tegenslagen omarmt en accepteert, om er daarna sterker en beter uit te komen.

Aboriginals, Maori's, Indianen, maken al duizenden jaren gebruik van de kracht van de Vijfde Dimensie.  Deze kracht kan mensen genezen en je ziel laten groeien.

 

Er komt een tijd waarin dagelijks mediteren net zo normaal wordt als eten.  Er komt een tijd waarin mensen zichzelf zullen leren genezen.                      Er komt een tijd  waarin spirituele helpers en contacten net zo normaal zijn als aardse helpers en contacten in je leven.                                                              Er komt een tijd waarin je hogere zelf je machtige ego zal verdringen.  Je hogere zelf verschaft je toegang tot je essentie en het contact met de

 

Vijfde Dimensie.

 

Met dank aan Hans Peter Roel,

schrijver van het boek De Vijfde Dimensie.

Alles gebeurt met een reden.

 

 


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.