HYPNOSE:

 

Het gáát niet om je ouders, zussen, broers, partner, collega's, vrienden of kennissen of de rest van de buitenwereld.  Het gaat erom dat jíj je goed, blij en tevreden voelt met jezelf en jóuw leven!

Het kan zómaar gebeuren, dat je door wélke situatie(s) danook, van je eigen authentieke pad bent geraakt...  en je afvraagt wanneer - bewust of onbewust - dat is gebeurd.  Je jezelf niet meer kunt vinden...  Je rusteloos bent...  Het idee hebt dat je niet op de goede weg zit...  Je bent gestresst... down, chagrijnig, verdrietig...

Je kunt ook het gevoel hebben, dat je jezelf altijd moet verdedigen tegenover een ander... of juist zelf altijd kritiek geven...  of voel je je vaak schuldig als je voor jezelf kiest...  ben je nerveus als je onder de mensen bent...  bang om je mening te geven...  wil je het liefst door de grond zakken...  drempelvrees...  of ben je gauw geïrriteerd...  ben je ongelukkig met je job...  sleep je je elke dag naar je werk...  voel je je futloos...  vermoeid...  negatief...  uit nerveusiteit nagels bijten...  stotteren...  veel eten...  of juist weinig...  te veel alcohol...  afzonderen...  te veel of te weinig slapen...  nachtmerries...  slaapwandelen...  piekeren...  malen...

Heb je er ooit weleens bij stilgestaan hoe je reageert...  hoe je handelt...  hoe je werkt...  ben je snel gekwetst...  wordt je snel boos...  ben je snel teleurgesteld...  kruip je snel in je schulp...  voel je je onzeker...  besluiteloos...  snel ergens bang voor...  voel je je onbegrepen...  machteloos...  geen vrede met jezelf...  nutteloos...  slechte concentratie...  chaotisch...  nergens plezier in...  jezelf verloren...  ben je niet blij met een bepaalde karaktertrek...  bindingsangst...  verlatingsangst...  straatvrees...  claustrofobisch...  paranoia...  verslaafd...  een controlfreak enz. enz. 

Geen enkele reactie is zonder reden!  Er zijn ontelbare verschijnselen, die je leven kunnen verpesten.  Heb je er ooit weleens bij stilgestaan, dat het niet aan jezelf hoeft te liggen?  Dat je jezelf niet de schuld hoeft te geven?

Je functioneert zoals je gewend bent, omdat je denkt dat jij jij bent...  

Je bent alleen 'jij' in je authentieke vorm!

Vanaf het moment dat je geboren wordt en je mag huilen als je honger hebt...  als je geknuffeld wilt worden...  als je pijn in je buik hebt...  ben je je eigen authentieke zelf!  En als je geluk hebt nog in je eerste levensjaar...  Deze persoonlijkheid is nog het meest verbonden met je ziel en je innerlijke wijsheid en nog niet gevormd door de normen en waarden van je ouders of de maatschappij.

Daarna ga je langzamerhand kennis maken met regeltjes:  Als peuter wil je nog steeds aandacht, maar als mama met een volwassene praat, moet je je mond houden, niet teveel jengelen als mama druk is, niet met je eten kliederen.  Als tante komt, waar je niet zo blij mee bent, moet je haar toch een kusje geven.  Op school krijg je nog met veel meer regeltjes te maken.  Je moet op tijd zijn,  je moet luisteren,  je moet huiswerk maken en 's avonds moet je op tijd naar bed.

Dit alles noemen wij in vaktermen 'INPRENTING' en inprenting staat eigenlijk gelijk aan HYPNOSE.  Al vroeg in je leven wordt je door je ouders al 'GEHYPNOTISEERD' en in je latere leven door de maatschappij.

Op bewust en onbewust niveau, raak je tijdens het opgroeien  steeds verder los van je oorspronkelijke ego en vormen zich verschillende ego's of delen.  Je aanpassen aan je ouders,  de meester,  wat de maatschappij van je verwacht.  Ook neem je negatieve of positieve eigenschappen over van je ouders.

Ik zal je een voorbeeld geven:

Je moeder werkt buiten de deur...  Jij bent de oudste en je hebt nog een jonger zusje...  je moeder verwacht van jou dat je op je zusje let zolang zij nog niet thuis is...  dat wil je niet, want je wilt éigenlijk je éigen ding doen...  muziekje luisteren...  bellen met een vriendin...  Resultaat:  je moet je aanpassen tegen je eigen wil...  Voor een paar keer zal het niet geven, maar als je dit week in week uit moet doen, ga je je afzetten tegen je moeder...  je voelt je belemmerd in je vrijheid...  maar het wordt gewoon van je verwacht.  Je past je aan, omdat je niet wilt dat je steeds ruzie met je moeder hebt...  terwijl je zelf eigenlijk anders wilt...

Óf:  Stel dat jij er lol in hebt om lekker te tekenen of  te zingen en je moeder vindt het onzin en zegt dat je beter wat nuttigers kan gaan doen.  Dat tekenen of dat zingen komt vanuit je hart, omdat je het graag doet, maar er wordt van je verwacht dat je niet meer tekent of zingt omdat dat bijv. zonde van je tijd zou zijn. Er kan wel een creatief beroep in je schuilen, die eigenlijk verder ontwikkelt zou kunnen worden. Door te stoppen met tekenen of te zingen, wordt je alweer een stukje verwijderd van je eigen persoonlijkheid.

Zo zijn er ontelbare mogelijkheden om belemmerd te worden jezelf te kunnen zijn, waardoor je in je latere leven heel veel moeite kunt krijgen om jezelf aan te passen aan een situatie.  Je verzet wordt steeds groter en je kan er steeds minder mee omgaan om je aan te moeten passen.  Zonder dat je zelf nog beseft waar dat op latere leeftijd toch vandaan komt.  Je voelt frustratie, die na verloop van jaren nog wordt aangewakkerd door allerlei gebeurtenissen.  Tot het moment dat je op je tenen gaat lopen.

Wij noemen dit een 'DEELPERSOONLIJKHEID'.

Een 'DEELPERSOONLIJKHEID' is een afgesplitst deel in jezelf, die niet bij je eigen authenticiteit hoort.  In je jeugd gevormd door bepaalde gebeurtenissen, die je onbewust meeneemt in je latere leven, die je tóen als kind nodig had om er voor te zorgen dat je je geaccepteerd, gewaardeerd en geliefd voelde.  Een gedrag dat is opgeslagen op je 'DATABANK' (je onderbewustzijn)  en meeneemt in je volwassen leven, waar je dit deel eigenlijk niet meer nodig hebt.

Iedereen heeft 'DEELPERSOONLIJKHEDEN' en in een bepaalde mate last van die opgesplitste delen.  Ze ontstaan dus al, als een kind zich anders moet gedragen dan het in werkelijkheid is!  Ouders kunnen hun kind extreme normen en waarden opleggen, waardoor het kind een onnatuurlijke rol gaat spelen.  Deze rollen kunnen zich zó gaan vereenzelvigen met het kind en zelfs later als volwassene, dat ze denkt dat het een karaktertrek is.  Maar niets is minder waar!

Gevolgen kunnen zijn, overdreven aangepast gedrag, anderen buitensporig plezieren, een negatief zelfbeeld en op latere leeftijd met mogelijk gevolg een depressie, psychotisch gedrag, verslavingen enz.

DEELPERSOONLIJKHEDEN ontstaan uit een noodzaak om te overleven of om meer gewaardeerd te worden.  Zo hoef je de pijn van het leven minder heftig te voelen en kun je de ellende wegdrukken.  Een beschermend deel is het meest effectieve deel, dat muren opbouwt om pijn niet te hoeven voelen.  Dit deel onderdrukt emoties zoals angst en boosheid en belet zo iemand gelukkig of succesvol te worden.

Een DEELPERSOONLIJKHEID kan zich bijv. ook uiten in de controlfreak.  Zij willen kost wat kost álles onder controle houden.  Dit resulteert ook altijd in de perfectionist en de criticus.  Hierdoor ontstaat dan ook steeds de innerlijke dialoog, over wat er nú weer is misgegaan.  Gevolg:  malen en piekeren.

Ook kunnen straffende of destructieve delen ontstaan, als gevolg van bijv. mishandeling of verkrachting:  'Ik mag niet gelukkig zijn...'   'Ik ben niks waard...'    'Ik verdien geen partner...'   Deze negatieve gedachten kunnen iemand in een neerwaardse spiraal doen belanden, zonder nog licht aan het einde van de tunnel te zien...

Met HYPNOSE kunnen dit soort delen vanuit je onderbewustzijn naar boven worden gehaald en geëlimineerd worden, zodat je er in je huidige leven geen last meer van hebt.

Zo zijn er talloze ongemakken die met HYPNOSE zijn te behandelen:  onverwerkte situaties, weggestopt in het onderbewustzijn.  Soms compleet weggedrukt, zoals verdriet, angst, woede, machteloosheid, gekwetst zijn, frustratie, ruzies.

Ons systeem kent het prachtige mechanisme om onszelf te beschermen tegen ongewenste emoties.  Voor het moment, als de pijn of het verdriet niet te verdragen zijn.  We stoppen het weg en 'vergeten'.  Toch komt het na verloop van jaren ALTIJD boven en uit zich vaak in fysieke pijn.

Ik wéét dat veel mensen HYPNOSE veroordelen en menen te denken dat ze overgeleverd zijn aan één of andere malloot, die totale controle kan uitoefenen op jou, maar ik sta te popelen om jullie op andere gedachten te brengen.

Dat HYPNOSE géén zweverigheid is,  géén hocuspocus,  géén manipulatie,  níet eng,  níet ongeloofwaardig!!

HYPNOSE brengt je alleen maar in een veranderde bewustzijnstoestand, die er voor zorgt dat verborgen ervaringen en ingesleten patronen uit het onderbewuste (onze databank) naar boven kunnen worden gehaald, waardoor verwerking intreedt en je weer vrij en blij door het leven kunt!

In feite is HYPNOSE  alleen maar het in harmonie brengen van onze linkerhersenhelft (rationeel of bewust) en onze rechterhersenhelft (irrationeel of onbewust).

En dát alleen door je op een bepaald onderwerp te focussen, treedt er verhoging van bewustzijn op, je wordt extra alert, terwijl je lichaam zich ontspant.

 

Ik kan me zo voorstellen dat je bij HYPNOSE denkt aan entertainment...  Aan mensen belachelijk maken...  Ik heb zelf ook weleens in een zaal gezeten, waar een hypnotiseur optrad als entertainer.  Waar hij mensen uit de zaal haalde en onder hypnose bracht, waarbij hij ze gekke capriolen liet uithalen.  Die mogelijkheid is er...  Er gebeurd wel degelijk iets met die mensen...

Laat ik het zo stellen...  als HYPNOSE als entertainment wordt gebruikt en je zélf kunt zien hoe mensen op die manier worden gemanipuleerd, vind ik persoonlijk niet ethisch.

Maar mensen bijstaan om hun probleem te helpen oplossen, zodat ze weer vrij en blij in hun vel kunnen zitten en weer dicht bij zichzelf kunnen staan, kan ik niet anders zeggen, dan dat ik een PRACHTIG beroep heb gekozen!!

Wil je weer je EIGEN authentieke 'ik' worden of wordt je belemmerd door één van bovengenoemde fenomenen, ben je vastgelopen op je weg en weet je niet welke richting je op moet, hoop ik van harte je te mogen ontmoeten!