Een mens wordt vrij geboren...

Gepubliceerd op 12 november 2018 om 16:49

Ik denk weleens... zijn er nou geen ándere mogelijkheden om het iedereen naar de zin te maken?  En in die vrijheid kunnen leven waar we allemaal zo'n behoefte aan hebben?

En dan kan ik zómaar gaan filosoferen over hoe het anders zou kunnen...

Stel hè... Stél dat je iedere aardbewoner nou eens aan een test zou onderwerpen op karaktereigenschappen... en de wereld zou onderverdelen in 'taartstukken'...  De hele mensheid zou onderverdeeld zijn in catagoriën...

Dan heb je een gevoelige, empatische groep... Een groep die graag de baas willen spelen... en diegenen die dat juist níet willen...  Een groep egocentrische mensen, die liever alleen aan zichzelf denken...  Een groep die teruggetrokken willen leven, graag op zich zelf zijn...

Even een paar voorbeelden, maar er zijn natuurlijk véél meer catagoriën.  Iedere groep zou een stuk 'taart' van de wereld krijgen...  Waar gelijkgestemden met elkaar kunnen leven...

Ja... ik wéét wat je nu denkt...  Als er dan kinderen geboren worden?  Die zouden dan net zo lang bij hun ouders wonen tot ze er klaar voor zijn een keuze te maken.  Het is natuurlijk niet de bedoeling dat gezinnen uit elkaar worden gerukt, maar over het algemeen is het al de normale gang van zaken, dat kinderen op een bepaald moment de deur uitgaan.  Zij zouden kunnen kiezen in dat deel te blijven waar ze geboren zijn óf gaan leven in een gedeelte waar ze zich meer thuis voelen.

Je zal je natuurlijk afvragen of zoiets wel goed zou blijven gaan...  Naar mijn idee wél, als er een duidelijke afscheiding wordt gemaakt tussen de 'taartstukken'.

Klinkt absurd hè?  Dan is de vrijheid ook meteen weg denk je...

Nee, het zou júist voorkomen dat het ene stuk het andere niet tot last is, omdat ze ieder een totaal ander leven leiden.  Ieder in een werelddeel waar iemand zich thuis voelt met gelijkgestemden.

Er zouden geen oorlogen meer zijn.  Er zouden hoegenaamd geen echtscheidingen meer zijn.  En natuurlijk zou er even goed de mogelijkheid bestaan om op vakantie te gaan naar een warm land bijvoorbeeld.  Alleen dán kán er natuurlijk van alles misgaan, maar dat is dan het risico dat je zelf neemt en een keuze die je zélf maakt.  Verplaatsing naar elkaars 'taartstuk' moet mogelijk blijven, anders worden we nog in onze vrijheid belemmerd.

Ieder deel zou dan zijn eigen bestuurders hebben, want ook dán is het nodig om mensen te hebben die de dingen regelen, die voor de gemeenschap noodzakelijk zijn.  Maar omdat we dan met gelijkgestemden zijn, zal er ook níemand benadeeld worden zoals nu.  Nu gaat de macht naar de grootste partij...  Heeft die niet genoeg zetels, worden er maar één of twee bij gepropt, die misschien weleens zouden kúnnen samenwerken??  Het slaat kant noch wal.  Achteraf blijkt altijd weer, dat beloftes tijdens de campagne niet nagekomen worden, omdat de samenwerkende partij het er niet mee eens is.  Compromissen worden gemaakt en zo kom je er later achter dat je tóch niet op de goeie partij hebt gestemd.

Bij de campagne wordt je een goudstaaf voorgehouden, waar later niets meer van overblijft dan een staafje verroest ijzer.  Niemand die nog tevreden is.  Alléén de partijen die aan de macht zijn op hun pluchen zeteltje in het torentje.  Wát een democratie!!

Nee, totáál niet mijn idee... Zorg er gewoon voor dat de mensen zélf kunnen kiezen wat ze willen.  Ik zie het grote plaatje voor me.  De wereld zal wel een smeltkroes worden van rassenvermenging, maar ook dáár is niets mis mee, als de gekozen catagorie mensen gelijken zijn van elkaar.

Ik kan me zo voorstellen dat veel vrouwen in de wereld die nog steeds onderdrukt worden, graag zouden willen leven in een gemeenschap waar dat níet het geval is.  Ik denk dan bijvoorbeeld aan de tienerbruidjes...  Je kan míj niet wijsmaken dat zij voor een leven kiezen, om de helft van hun jeugd te moeten missen om te móeten trouwen met een man die hun opa had kunnen zijn...  Vréselijk!!  Ook zíj zouden een menswaardig leven kunnen leiden met gelijkgestemden.  Misschien zijn er wel vrouwen die het prettig vinden om hun bestaan te slijten, door voor de man te moeten buigen...  Ik weet het niet...  Kan het me ook niet voorstellen!

Maar dat ís het 'm nou juist!  Iedereen behoort een menswaardig bestaan te leiden, op de manier waarin een ieder zich prettig voelt!  Laten degenen die machtsbelust zijn maar lekker bij elkaar gaan zitten en het samen uitvechten.  Maar niet over de hoofden van mensen die dezelfde rechten hebben om te leven naar hun éigen maatstaven!

Álles wordt nu door elkaar gegooid.  Mensen zijn opgezadeld met buren, collega's, andere nationaliteiten waar ze niets mee hebben.  Óf ze gedogen elkaar óf ze vechten elkaar de tent uit.  Je ziet nú toch al dat hele buurten ingelijfd worden door gelijkgestemden, met als gevolg dat de langst wonenden hun thuis moeten verlaten, omdat ze zich niet meer thuis voelen in wat ooit hun thuis was?  Zo zullen er altijd groeperingen zijn die het voor het zeggen hebben, ten koste van anderen.  Dat diegenen hun wortels moeten losrukken van het stukje aarde dat eens van hen was?  Hoe is het toch mogelijk dat dat allemaal ongestraft kan?

Daarom heb ik ook zo'n moeite met het woord 'integreren'. O, er zal best een groep zijn die dat wél kunnen!  Er zijn er genoeg die zich aan kunnen passen aan de westerse cultuur.  Dát zijn dan ook de mensen die zich dan ook écht thuis voelen.  Maar de andere groep die zich níet kunnen aanpassen...  Opgegroeid zijn in een compleet andere cultuur.  Die kún je niet mengen met andere culturen.  Ook al zijn ze bijvoorbeeld hier geboren, dan nóg krijgen ze een heel andere opvoeding mee. 

Degenen die zich thuis voelen en happy voelen met hun eigen genen en opvoeding en de cultuur willen blijven handhaven die ze meegegeven is, horen gezamenlijk op een stukje aarde waar ook zíj als gelijkgestemden met elkaar kunnen leven.  Allemaal met dezelfde opvattingen en eigenschappen.  En of dat stukje aarde nou hier is of 10.000 kilometer verderop, dat zal de indeling uitwijzen.  Daar kunnen ze net zoveel moskeeën bouwen zoals ze zelf willen.  Dat past gewoon niet in een land waar kerken staan.  Wij kunnen toch óók geen kerken bouwen in een land waar iedereen op zijn knieën naar het oosten ligt?  Dat kan je toch niet met elkaar vergelijken?  Dat is appels met peren vergelijken!

We hebben nou eenmaal allemaal een andere achtergrond, opvoeding, principes en levenswijze die je gewend bent of aantrekt.  En er blijven altijd mensen die liever in een andere cultuur zouden willen leven, dan waar ze in opgegroeid zijn.  Het ligt er maar net aan wat je trekt of waar je je thuis voelt.

Wát is de reden, waarom er altijd mensen moeten zijn die zich maar moeten aanpassen?  Dan blíjf je ontevredenheid houden.  Iederéén wil zich thuis voelen.

Wat nou als alle moordenaars en extremisten bij elkaar op een eiland zouden worden geplaatst, met 'mogelijke' terugkeer na intensieve tests...  Dan zou iedereen zich veilig kunnen voelen.  Nu leven we in een wereld van angst.  Geweld wordt nu gewoon in de hand gewerkt.  Zou jíj er bijvoorbeeld tegen kunnen als je de moordenaar van je zoon of dochter jaren later, na zijn straf te hebben uitgezeten, weer doodleuk in je straat komt wonen of hem tegenkomt in een restaurant??  Alsof het verlies al niet erg genoeg is en je daar zelf al levenslang door hebt, zou je óók nog moeten leven met het feit dat degene die voor dat verlies heeft gezorgd, weer doodgewoon een 'normaal' leven leidt??  Gewoon té erg voor woorden...

Verkrachters zou ik na een geduchte straf van minstens 10 jaar en een solide therapie nog één kans geven. Gaan ze weer in de fout, dan zou hen dezelfde verbanning wachten.  De gevangenissen zouden alleen nog zijn voor overvallen en diefstallen.  Kunnen ze na een gedegen straf nóg niet van andermans eigendommen afblijven, dan óók een voor hen uitgekozen eiland.  Ik denk dat ze wel uitkijken voor een tweede keer...

We zijn hier niet om elkaar het leven zuur te maken. We zijn hier om dankbaar te kunnen genieten van wat het leven ons brengt en vooruitgang te boeken voor de volgende generatie. Niet om het moeilijker te maken!  En dat is naar mijn idee nu het geval...


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.